Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering een compensatieregeling uitgewerkt die erin voorziet dat toeleveranciers van ondernemingen die verplicht hebben moeten sluiten, een tegemoetkoming ontvangen. De premie stemt overeen met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het eerste of het derde kwartaal  2020, waarbij het hoogste van de twee bedragen wordt toegekend.

Voor wie: overzicht

Om in aanmerking te komen voor de compensatie, moet uw onderneming:

 • werkgever zijn in de privésector
 • toeleverancier zijn aan ondernemingen uit de gesloten sectoren
 • een aanzienlijk omzetverlies of loonmassaverlies hebben geleden

Werkgever zijn

U moet werkgever zijn in de privésector aan het einde van het derde kwartaal 2020.

Toeleverancier zijn aan ondernemingen uit de gesloten sectoren

U bent toeleverancier als u uw omzet in 2019 voor ten minste 20% haalde uit de levering van goederen of diensten aan ondernemingen uit de sectoren die verplicht de deuren hebben moeten sluiten (volgens de ministeriële besluiten van 28/10/2020 en 01/11/2020). Het moet hierbij dus gaan om een directe band tussen de leverancier en gesloten onderneming. Is uw onderneming pas actief geworden in 2020, dan geldt het omzetcijfer van 2020.

Bekijk de lijst van verplicht gesloten sectoren

Verlies van omzet of loonmassa

Bent u toeleverancier? Dan komt u in aanmerking voor de compensatie als u aan een aantal criteria voldoet die op een verlies van omzet of loonmassa wijzen. De criteria verschillen naargelang de btw-status van uw onderneming.

Btw-plichtige ondernemingen die wel een periodieke btw-aangifte moeten doen

Als u als toeleverancier onderworpen bent aan de btw-plicht en u moet een periodieke aangifte doen, komt u voor de compensatie in aanmerking als u een omzetverlies hebt geleden van ten minste 65% in een van de volgende kwartalen:

 • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019)
 • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019)

Btw-plichtige ondernemingen die geen periodieke btw-aangifte hoeven te doen

Sommige ondernemingen hoeven geen periodieke btw-aangifte te doen. Het gaat om:

Als u als toeleverancier tot deze categorie behoort, dan komt u in aanmerking voor de compensatie als de loonmassa is verminderd met ten minste 65% in een van de volgende kwartalen:

 • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019)
 • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019)

Niet-btw-plichtige ondernemingen

Bent u als werkgever niet onderworpen aan de btw-plicht, dan komt u voor de compensatie in aanmerking als de loonmassa is verminderd met ten minste 65% in een van de volgende kwartalen:

 • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019)
 • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019)

Hoe hoog is de premie?

De premie stemt overeen met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het eerste of het derde kwartaal  2020, waarbij het hoogste van de twee bedragen wordt toegekend.

Hou er dus rekening mee dat:

 • het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’)
 • de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van ondernemingen, bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid,…) niet in aanmerking worden genomen

De premie wordt berekend op het geheel van werknemers en jobstudenten. Personen met een flexi-job en specifieke werknemers die niet worden aangegeven in de DmfA, zoals vrijwilligers, worden niet meegerekend.

Meer informatie vindt u in de Administratieve instructies

U hebt slechts recht op één compensatiepremie

Als werkgever hebt u maar recht op één compensatiepremie, ook als u een verlies van omzet of loonmassa hebt geleden in het tweede én vierde kwartaal.

Als aan een onderneming al een premie is toegekend voor een verplichte sluiting, dan worden de twee premies met elkaar vergeleken.

Is de toeleverancierspremie hoger? Dan wordt het verschil toegekend.

Wat moet u doen?

U moet de premie aanvragen in een onlinetoepassing. Om de toepassing te gebruiken, meldt u zich aan met de eID of itsme.

Een aanvraag is mogelijk tot 15.02.2021. Op basis van de aanvraag gaan we na of u in aanmerking komt voor de premie.  De RSZ onderzoekt de aanvragen zowel op basis van het tweede kwartaal 2020 als op basis van het vierde kwartaal 2020.

 

Hoe brengen we u op de hoogte?

Vanaf 15 januari laten we u weten of u wel of niet in aanmerking komt voor de premie en hoe hoog het bedrag van de premie is.

Wist u dat u al deze informatie het snelst kunt ontvangen via de e-Box Enterprise? Activeer uw e-Box vandaag nog. Op info.eboxenterprise.be vindt u alle informatie.

Hoe wordt de premie uitbetaald?

De RSZ zal het bedrag op uw RSZ-werkgeversrekening storten. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het eerste kwartaal 2021 en van eerdere kwartalen, af te lossen.

Hoe kunnen dienstverrichters hun klanten bijstaan?

Als dienstverrichter heeft u de mogelijkheid om als mandataris de premies voor uw klanten aan te vragen in een onlinetoepassing. Op basis van de aanvraag gaan we na of ze in aanmerking komen voor de premie.

U kan uw klanten ook doorverwijzen naar de onlinetoepassing. Ze kunnen er zelf nagaan of ze binnen het toepassingsgebied van de maatregel vallen en de premie kunnen aanvragen.

Alle documenten en informatie over de aanvraag kunnen uw klanten raadplegen via e-Box Enterprise.  Op info.eboxenterprise.be vinden ze alle informatie terug om de e-Box Entreprise te activeren en te raadplegen.

^ Back to Top