Principes i.v.m. werkgevers en sociale zekerheid

De Belgische sociale zekerheid haalt het grootste deel van haar middelen uit een heffing op de lonen van werknemers: de sociale bijdragen of RSZ-bijdragen. Een deel van die bijdragen is voor rekening van de werknemer, een deel voor die van de werkgever.

Werkgevers en sociale zekerheid

Principes

De Belgische sociale zekerheid haalt het grootste deel van haar middelen uit een heffing op de lonen van werknemers: de sociale bijdragen of RSZ-bijdragen. Een deel van die bijdragen is voor rekening van de werknemer, een deel voor die van de werkgever.

De RSZ is de organisatie die de bijdragen berekent, int en verdeelt over de instellingen van de sociale zekerheid. Om dat proces goed te laten verlopen, moeten werkgevers:

Het portaal van de sociale zekerheid

De RSZ heeft zijn aangiftesystemen en andere onlinediensten ondergebracht op het portaal van de sociale zekerheid. Om de meeste onlinediensten te kunnen gebruiken, moet een werkgever zich registreren.

Het portaal bevat ook de Administratieve instructies, die een overzicht geven van alle verplichtingen van de werkgever ten opzichte van de RSZ.

Ondersteuning voor werkgevers

Werkgevers die vragen hebben over hun verplichtingen of ondersteuning wensen bij het uitvoeren van de aangiften, kunnen een beroep doen op de sociaal controleurs en inspecteurs van de RSZ. Zij zijn bereikbaar via de provinciale kantoren.

Veel werkgevers besteden de uitvoering van hun sociale verplichtingen uit aan een sociaal secretariaat of een dienstverrichter.

^ Back to Top