Coronacrisis en arbeidsmarkt

De volledige of gedeeltelijke sluiting van heel wat ondernemingen uit zich in hoofdzaak op verschillende manieren op de arbeidsmarkt:

  • tijdelijke werkloosheid en het stopzetten of niet hernieuwen van tijdelijke contracten, 
  • een daling van het gebruik van uitzendkrachten, studentenarbeid,… 

Bij tijdelijke werkloosheid blijft de band tussen werknemer en werkgever behouden, maar worden geen of slechts gedeeltelijke prestaties verricht. Dat geeft een directe daling van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten.

Het stopzetten of niet hernieuwen van tijdelijke contracten geeft vooral in de sectoren waar veel zeer tijdelijke contracten voorkomen (uitzendsector, horeca,…) een onmiddellijke daling van het aantal arbeidsplaatsen. Het verlies aan arbeidsvolume van deze jobs is eerder beperkt.

Op deze pagina maken we de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zichtbaar in cijfers.

Laatste update: 22 December 2020

 

Dynam-Reg Release 2020: Arbeidsmarktdynamiek tijdens de eerste coronagolf

Deze nieuwe Dynam-Reg Release voorziet een update van de regionale arbeidsmarktdynamiek voor de periode 2018-2019, gemeten op het eind van het tweede kwartaal. Deze resultaten liggen sterk in het verlengde van de trends van de voorgaande periodes, met een continue en matige groei. Eind 2020 lijkt dit beeld echter compleet achterhaald: de coronacrisis jaagt een schokgolf door het sociale en economische weefsel in België. In deze Release breiden we –in de mate van het mogelijke- de rapportering dan ook uit om de meest recente dynamieken voor 2020 in beeld te brengen.

Lees meer...

Arbeidsmarktanalyse derde kwartaal 2020

Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is de loontrekkende tewerkstelling in het derde kwartaal 2020 afgenomen, maar de afname was veel beperkter dan voorgaand kwartaal. In aantal arbeidsplaatsen bleef de daling net zoals in het tweede kwartaal  beperkt (-0,7%). De daling is nu minder het gevolg van de daling van zeer tijdelijke jobs (horeca, uitzendsector) en is verspreid over meer sectoren.

Lees meer...

Snellle ramingen van de tewerkstelling

Tweede kwartaal 2020: observaties bij de kwartaalstatistieken

Bijkomende Corona-duiding bij de statistieken over de loontrekkende tewerkstelling, de specifieke tewerkstellingstypes (Horeca en andere), de studenten, de dienstencheques en de gelijkgestelde perioden.

Lees meer...

Invloed coronacrisis op bijzondere tewerkstellingstypes: sterke daling bij uitzendkrachten, gelegenheidswerknemers en flexijobs

In meerdere van de getroffen sectoren wordt gewerkt met (zeer) tijdelijke contracten. Bij gebrek aan werk worden geen nieuwe contracten aangegaan en komen deze werknemers komen (grotendeels) in de gewone werkloosheid terecht.

De effecten hiervan zijn zichtbaar in DIMONA (database personeelsbestand), in het bijzonder voor (klik op de linken voor detailuitleg):

Voor het eerste kwartaal 2020 zijn ook de gegevens over arbeidsvolumes en lonen beschikbaar. Hier kan u in detail de impact van de coronamaatregelen vanaf de tweede helft van maart op de horecasector en de flexijobs aflezen.

Dynam-paper zoomt in op de meest getroffen sectoren

De nieuwe Dynam-paper: Hotspots van tijdelijke werkloosheid, hotspots van arbeidsmarktdynamiek? biedt voor het eerst in ons land een omvattend en gelaagd beeld van de sectorale impact van de coronacrisis.

Om deze impact in te schatten, wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid, geanalyseerd aan de hand van een datakoppeling van RVA-RSZ-gegevens, uitgevoerd door de KSZ.

Een link met de Dynam-tijdreeks toont verder een verband tussen de dynamiek van een sector en het vermogen om sneller herop te leven na een periode van laagconjunctuur.

lees de nieuwsbrief van KU LEUVEN

https://www.dynamstat.be/nl/dynam-corona-flash

Tewerkstellingsbarometer: Daling van de tewerkstelling tussen januari 2020 en januari 2021 (-0,6% - 25.000 eenheden)

Door de Coronacrisis zijn heel wat ondernemingen gedwongen om hun activiteiten stop te zetten of sterk te verminderen. Dat heeft een sterke impact op hun vraag naar arbeidskrachten. Dit is duidelijk zichtbaar in deze tewerkstellingsbarometer waarvan de cijfers afkomstig zijn uit de periode 17 december 2020 tot en met 20 januari 2021.

lees meer...

 

^ Back to Top