RSZ & milieu

Wat doet de RSZ voor het milieu?

De RSZ introduceert EMAS

De RSZ heeft zich er uitdrukkelijk toe verbonden om de milieuwetgeving na te leven en vervuiling te voorkomen. Met het oog daarop voert de RSZ een milieubeheersysteem in dat in overeenstemming is met de Europese verordening EMAS (Environmental Management and Audit Scheme).

29 juni 2015: Krachtlijnen van het milieubeleid van de RSZ.

28 december 2015: De RSZ zet een eerste concrete stap naar het EMAS-certificaat met het behalen van het ISO 14001-2004-certificaat.

12 februari 2018: De RSZ behaalt als eerste federale instelling het certificaat ISO 14001 : 2015.

^ Back to Top