Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers

Vrijwel alle werkgevers worden dezer dagen op de een of andere manier getroffen door het coronavirus. Daarom worden er een aantal begeleidende maatregelen genomen.

Uitstel van betalingen tot 15 december 2020

Met de voorbeelden hieronder proberen we toe te lichten welke ondernemingen:

 • automatisch recht hebben op het uitstel van betaling omdat zij verplicht moesten sluiten
 • het uitstel kunnen krijgen door een verklaring op eer in te dienen omdat ze volledig moesten sluiten (hierna “verklaring sluiting”):
  • omdat ze de sanitaire afstand van 1,5 m niet konden garanderen
  • wegens een andere reden (wegvallen van klanten, leveranciers, …)
  • die niet volledig moesten sluiten maar uitstel kunnen krijgen door een verklaring op eer omdat ze een groot omzetverlies leden (hierna “verklaring omzetverlies”)

De situatie wordt steeds beoordeeld op basis van alle activiteiten van de onderneming (KBO-nummer). Het is niet mogelijk uitstel te krijgen voor een gedeelte van de activiteiten van een onderneming.

Verplichte sluiting

We baten een horecazaak uit (bv. een restaurant)? Moeten we het uitstel aanvragen?

Nee, werkgevers die verplicht hun volledige activiteit moeten sluiten hebben recht op automatisch uitstel van betaling.

Gelijkaardige voorbeelden zijn:

 • kappers
 • fitnesscentra, sportclubs en zwembaden
 • winkels die niet essentiële producten verkopen (bloemen, elektro, speelgoed, …)
 • schoonheidssalons
 • rijscholen
 • dierenverzorgingssalons

Wat met ondernemingen die meerdere activiteiten uitoefenen?

Wat met een onderneming die een garage met toonzaal heeft? De toonzaal is verplicht gesloten, maar in de garage worden nog herstellingen gedaan.

De onderneming komt niet in aanmerking voor uitstel van betaling. Dat geldt alleen wanneer alle activiteiten van de onderneming stopgezet worden. 

Gelijkaardige voorbeelden zijn:

 • een fietsenwinkel met herstelatelier
 • een horeca-afdeling die deel uitmaakt van een voedingswinkel

Deze ondernemingen kunnen eventueel een “verklaring omzetverlies” indienen.

We oefenen meerdere activiteiten uit, maar die vallen allemaal onder de verplichte sluiting, bijvoorbeeld een theater of pretpark met een horecazaak.

U krijgt automatisch uitstel omdat al uw activiteiten onder de verplichte sluiting vallen.

Wat betekent volledige sluiting?

Een aantal van mijn werknemers zijn ziek, waardoor ik een werf moet sluiten. Kom ik in aanmerking voor uitstel van betaling?

U komt alleen in aanmerking voor het uitstel als alle activiteiten van de onderneming stopgezet worden. Als u dus nog op andere werven actief bent, hebt u er geen recht op.

Als alle werven stopgezet worden, komt u niet in aanmerking voor het automatisch uitstel, maar kunt u uitstel vragen door de “verklaring sluiting” in te dienen.

Als bepaalde werven nog actief zijn kunt u eventueel een “verklaring omzetverlies” indienen.

Wij hebben een groothandel in voedingswaren en halen 90% van onze omzet uit leveringen aan de horeca en sportclubs. We zien onze omzet dus bijna volledig wegvallen. Komen wij in aanmerking voor het uitstel?

Omdat uw omzet zeer sterkt vermindert, kunt u een “verklaring omzetverlies” indienen.

Mijn bedrijf is gesloten maar een paar personeelsleden zijn nog actief om dagelijks te verifiëren of het gebouw in orde is, de koelkasten nog goed werken, de dringende vragen van klanten te behandelen, de grasperken te onderhouden, zeer uitzonderlijk nog een dringende herstelling uitvoeren bij een klant, …

Het volstaat dat de economische activiteit volledig stopgezet is, dat wil zeggen: dat uw onderneming geen inkomsten meer heeft. U kunt het uitstel aanvragen door de “verklaring sluiting” in te dienen en daarbij uw situatie te beschrijven.

Ik heb beslist om mijn voedingswinkel te sluiten omdat er geen klanten meer komen.

Het automatische recht op uitstel geldt alleen voor winkels en handelszaken die verplicht moeten sluiten. Dat is niet het geval voor een voedingshandel. Als een voedingshandel sluit, kan die uitstel aanvragen door de “verklaring sluiting” in te dienen en daarbij de situatie te beschrijven.

Mijn restaurant is gesloten maar wij bieden wel nog maaltijden als take-away aan.

Het automatisch uitstel geldt voor de hele horecasector, dus ook als er nog take-away-maaltijden aangeboden wordt. 

Wat zijn de gevolgen van de sanitaire regel?

Ons bouwbedrijf kan de werkzaamheden niet zo organiseren dat de afstand van 1,5 meter tussen de werknemers gegarandeerd is. Komen wij in aanmerking voor automatisch uitstel?

Automatisch uitstel geldt alleen bij een verplichte sluiting. Ondernemingen die moeten sluiten omdat zij het werk niet kunnen organiseren op een manier waardoor de sanitaire afstand van 1,5 meter bewaard kan worden, kunnen de “verklaring sluiting” indienen en aangeven dat het gaat om sluiting wegens het niet kunnen naleven van de sanitaire afstand. Meer uitleg bij het indienen van de verklaring is niet nodig.

Andere voorbeelden:

 • een carwash
 • een productiebedrijf waarbij de werknemers samen aan één machine moeten werken
 • een kinesistenpraktijk
^ Back to Top