Tewerkstellingsbarometer juli 2018 2018-08-30

Hoeveel personen waren er aan de slag in juli 2018?

Werknemers aan de slag

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in juli 2018 bedroeg 3.976.329. Dat is een stijging van ongeveer 33.400 eenheden ten opzichte van juli 2017.

Het aantal tewerkgestelde personen lag hoger dan een jaar geleden (+0,8%); de opwaartse trend van de voorbije jaren zet zich dus door.

Mannen en vrouwen

De stijging van de tewerkstelling is groter bij de mannen dan bij de vrouwen. Hiermee lijkt de trend van de voorbije jaren, waar de tewerkstellingsevolutie positiever was bij vrouwen dan bij mannen, zich om te keren.

Leeftijdsgroepen

De evolutie van de tewerkstelling is niet alleen het gevolg van werknemers uit die leeftijdsklassen die een job vinden/verliezen maar hangt evenzeer samen met de toename/afname van de bevolking in die leeftijdsklassen.

Het aantal jonge werknemers (< 25 jaar) is gedaald met 2% ten opzichte van vorig jaar.

In de leeftijdscategorie 25-39 jaar steeg het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van juli 2017 (+0,5%).

De evolutie van het gemiddeld aantal tewerkgestelde personen in de leeftijdscategorie 40-49 jaar is stabiel gebleven.

De tewerkstelling van werknemers van 50-64 jaar is met 2,6% gestegen ten opzichte van juli 2017.

Woonplaats

Op jaarbasis is het gemiddelde aantal werknemers toegenomen in de drie gewesten. De relatieve toename is het sterkst in het Brusselse Gewest (+1,8%), en blijft op een lager niveau bij Vlaamse (+0,7%) en Waalse werknemers (+0,5%).

Meer informatie

Gedetailleerde cijfergegevens en informatie over de gehanteerde methodologie vindt u in de Maandelijkse tewerkstellingsbarometer.

^ Back to Top