RSZ-jaarverslag 2015 gepubliceerd 2016-06-02

Het jaarverslag van de RSZ over het jaar 2015 staat online. Dit jaar belicht het jaarverslag de rol van de RSZ als centrale inningsinstelling. De RSZ profileert zich immers steeds sterker als de expert bij uitstek voor de inning van sociale bijdragen. Zo heeft hij recent de inning van de socialezekerheidsbijdragen voor de binnenscheepvaart (BK4) en de pensioenbijdragen voor statutaire ambtenaren op zich genomen.

De inning in interviews

De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS, intussen opgegaan in de Rijksdienst voor Pensioenen) heeft de RSZ de opdracht gegeven om vanaf 2015 de pensioenbijdragen voor statutaire ambtenaren te innen. Deze aanzienlijke taak, goed voor 2 miljard euro, vroeg om een even aanzienlijke organisatie. Hoe de RSZ zijn nieuwe opdracht precies aangepakt heeft, leest u in een reeks interviews met medewerkers die er rechtstreeks mee te maken hadden. Ook de inning van de tweedepijlerpensioenen komt aan bod.

Cijfers

Zoals elk jaar leest u in het jaarverslag de cijfers die tonen hoe de RSZ zijn kernopdrachten uitgevoerd heeft. U vindt er ook de sociaal-economische barometer van 2015.

RSZ-jaarverslag 2015

^ Back to Top