Werelddag tegen Mensenhandel focust op rol eerste lijn 2020-07-30

De Werelddag tegen de Mensenhandel op 30 juli focust dit jaar op de rol van eerstelijnswerkers die mensenhandel opsporen, of de strijd tegen mensenhandelaren voeren. Daartoe behoren ook de inspecteurs van de RSZ, die vaak de eersten zijn om mensenhandel op het terrein vast te stellen.

Tijdens de coronacrisis is de rol van de eerste lijn misschien nog belangrijker geworden, hoewel de preventiemaatregelen er de werkomstandigheden niet eenvoudiger op hebben gemaakt.

Blue Heart Campaign

De Werelddag tegen Mensenhandel is het hoogtepunt van de Blue Heart Campaign, waarin organisaties overal ter wereld zich uitspreken tegen mensenhandel. Als een actieve partner in de strijd tegen deze moderne vorm van slavernij, ondersteunt de RSZ ondersteunt deze actie. 

Mensenhandel is een wereldwijd probleem, dat vooral de zwaksten in de samenleving treft. De Blue Heart Campaign van de UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime) vraagt daarom extra aandacht voor deze problematiek. De campagne roept overheden, bedrijven en burgers op om actie te ondernemen tegen mensenhandel. Het symbool van de campagne is een blauw hart, dat niet alleen het leed van de slachtoffers uitdrukt, maar ook de ongevoeligheid daarvoor van de mensenhandelaars. Wie het symbool zichtbaar draagt, toont zijn solidariteit met de slachtoffers van mensenhandel.

^ Back to Top