Arbeidsmarktanalyse tweede kwartaal 2019 2019-10-01

Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de loontrekkende tewerkstelling in het  tweede kwartaal 2019 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,3%) als in arbeidsvolume (+1,3% voltijdsequivalenten). De positieve trend doet zich zowel voor in de “Industrie en Bouw” als in de “Commerciële dienstverlening” en de “Niet-commerciële dienstverlening”.

De inzet van uitzendkrachten is daarentegen afgenomen (-3,5% in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten ten opzichte van het tweede kwartaal 2018).

Werknemersprofiel

De groei van de tewerkstelling is iets sterker bij vrouwen als bij mannen en is het sterkst in de leeftijdsgroepen van 25 tot 39 jaar en 50 tot 64 jaar.

De toename van de tewerkstelling doet zich zowel voor in de privésector (+1,6%) als in de overheidssector (0,5%)  en betreft zowel voltijdse (+1,6%) als deeltijdse jobs (+0,8%).

De stijging geldt zowel voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+3,0%), het Vlaams Gewest (+1,2%), als het Waals Gewest (+0,7%).

Industrie en bouw

De trend van de tewerkstelling op jaarbasis in de industrie en in de bouw is positief (+0,9% in arbeidsplaatsen en +0,4% in arbeidsvolume). In de meeste deelsectoren is er een toename van de tewerkstelling. Vooral de voedingsnijverheid en de Farmaceutische nijverheid groeien sterk. In de textielnijverheid is de trend negatief.

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening is er een stevige toename van de tewerkstelling ten opzichte van het tweede kwartaal 2018 (+1,7 % in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume). Dat is het resultaat van een forse groei in de meeste deelsectoren. Alleen in de sector “Financiële activiteiten en verzekeringen” is de evolutie van de tewerkstelling negatief.

Globaal evolueert de tewerkstelling in de niet-commerciële dienstverlening positief (+1,1% in arbeidsplaatsen en +1,4% in arbeidsvolume). Gecorrigeerd voor de verschuivingen tussen deelsectoren (meer informatie over deze verschuivingen vindt u in de Bijzonderheden) wordt voor sector “Openbaar bestuur” een status-quo opgetekend en voor “Onderwijs” een stijging in zowel arbeidsplaatsen en arbeidsvolume (+0,6% in arbeidsplaatsen en +1,7% in arbeidsvolume) vastgesteld. De groei in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening wordt zo op +1,7%, zowel in aantal arbeidsplaatsen als in arbeidsvolume, geraamd.

Uitzendarbeid

De vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid daalde. Eind juni 2019 werden iets minder arbeidsplaatsen bij de uitzendarbeid geteld dan eind juni 2018 (-2% bij arbeiders, -3% bij bedienden). Het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het tweede kwartaal 2019 was iets lager dan in het tweede kwartaal 2018 (-3,3% bij arbeiders, -3,8% bij bedienden).

Meer informatie

Snelle ramingen van de tewerkstelling

^ Back to Top