Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2020-05-29 Tewerkstellingsbarometer april 2020

Hoeveel personen waren er aan de slag in april 2020?

2020-05-27 RSZ op 2 juni weer open voor bezoekers

Zoals alle overheidsdiensten vervult de RSZ sinds het begin van de coronacrisis zijn opdrachten via telewerk. Alleen onze balie was door de quarantainemaatregelen verplicht gesloten. Daarin komt op 2...

2020-04-29 Tewerkstellingsbarometer maart 2020

Hoeveel personen waren er aan de slag in maart 2020? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in maart 2020 bedroeg 4.093.144. Dat is een stijging van ongeveer 44.200...
^ Back to Top