panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2019-12-05 Dynam-Reg: hoe RSZ-gegevens het arbeidsmarktbeleid helpen te bepalen

Op dinsdag 26 november vond bij de RSZ het Dynam-Reg Colloquium plaats. Arbeidsmarktdeskundigen deelden er recente inzichten over de dynamiek op de arbeidsmarkt.

2019-12-04 Tewerkstellingsbarometer oktober 2019

Hoeveel personen waren er aan de slag in oktober 2019? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in oktober 2019 bedroeg 4.105.500. Dat is een stijging van ongeveer 57.500...

2019-11-05 RSZ-kantoor Luik verhuist

Het RSZ-hoofdbureau van Luik zit vanaf 21 november 2019 op een nieuw adres: Place Verte 13 (2e étage)4000  Liège Tot 14 november kunt u nog terecht op het oude adres.
^ Back to Top